Jäsenlehti Tärppi

Tärppi on toiminut TKEK:n jäsenlehtenä seuran perustamisesta lähtien. Väliin on jäänyt joitakin vuosia, jolloin lehti ei ole ilmestynyt ja seuran tiedottaminen on hoidettu jäsenkirjeillä. Tärppi ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa. Lehti on nidottu, formaattina A5, sivumäärän vaihdellessa 4-24. Tärppiä koskeviin tiedusteluihin vastaa seuran puheenjohtaja, ks. TKEK:n toimihenkilöt.

Työväen Kala- ja Eräkerhon 49 toimintavuoden aikana ilmestyneitä Tärppejä on  säilytyksessä seuran puheenjohtajalla. Halukkaat voivat tutustua niihin.

Vuoden 2020 ensimmäinen Tärppi ilmestyi helmikuun alussa 2019. Marraskuussa ilmestyvä vuoden toinen Tärppi on valmisteilla. Selvitettävänä on, voivatko ne jotka saavat sähköpostinsa vain puhelimeen, lukea pdf-liitteenä lähetettyä Tärppiä.