Jäsenlehti Tärppi

Tärppi on toiminut TKEK:n jäsenlehtenä seuran perustamisesta lähtien. Väliin on jäänyt joitakin vuosia, jolloin lehti ei ole ilmestynyt ja seuran tiedottaminen on hoidettu jäsenkirjeillä. Tärppi ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa. Lehti on nidottu, formaattina A5, sivumäärän vaihdellessa 4-24. Tärppiä koskeviin tiedusteluihin vastaa seuran puheenjohtaja, ks. TKEK:n toimihenkilöt.

Työväen Kala- ja Eräkerhon 47 toimintavuoden aikana ilmestyneitä Tärppejä on  säilytyksessä seuran puheenjohtajalla. Halukkaat voivat tutustua niihin.

Vuoden 2018 ensimmäinen Tärppi ilmestyi helmikuun alussa 2018. Seuraava Tärppi ilmestyy loppusyksystä 2018.